top of page

İngilizce Öğrenmek İçin İpuçları

Etkili kelime öğrenme yöntemlerinden biri de metnin genel bağlamına bakarak bilmediğimiz kelimeleri tahmin etmektir. Bu yöntem ile kelimeler hem kolayca öğrenilir hem de hafızada uzun süre kalır.

as cool as cucamber.jpg

As Cool As Cucumber - Gamsız

Bu resmi incelediğimizde ve üzerindeki metni okuduğumuzda "As Cool As Cucumber" deyiminin ne anlama geldiğini bilsek de Türkçe karşılığı hemen aklımıza gelemeyebilir. Ancak, kelime öğrenme esnasında olması gereken de budur. Çünkü, bu şekilde İngilizce düşünmeye başlıyoruz ve kelimeleri veya deyimleri doğrudan nesnelere ya da eylemlere bağlayarak yeni kelime bilgisini ediniyoruz.

Count On - Güvenmek

Bazı durumlarda fiiler ile edatlar (verbs & prepositions) birlikte geldikleri zaman ana anlamlarından başka anlamlar meydana getirir. Bu tarz ifadelere Phrasal Verbs denir.

Örnek: Count - saymak; On - üstünde; 

             Count on - güvenmek, bel bağlamak

a%20piece%20of%20cake_edited.jpg

A Piece of Cake - Çok Kolay

Bazı ifadelerin deyim anlamında ya da gerçek anlamında kullanılıp kullanılmadığı resimdeki örneklere göre anlaşılabilir. 

"A piece of cake" birinci resimde bir anlam ifade ederken ikinci resimde söylendiği şekliyle bir anlam ifade etmiyor. 

Cümle içindeki kelimeler bazen deyim olarak kullanıldıklarından dolayı bu kelimeleri bilmemize rağmen cümleden anlam çıkarmamız zorlaşabilir. Fakat, bu ifadelerin deyim olduklarını saptadığımızda metnin bağlamına göre anlam verebiliriz.

Hold Your Horses - Acele etme

"Hold your horses" ifadesini doğrudan anlayacak olursak "Atlarını zaptet" gibi bir anlamı olur. Fakat, anne ile çocuğu arasındaki diyaloga göre anlamını tahmin ettiğimizde ise "acele etme" anlamını taşıdığını açıkça görebiliriz.

İngilizce Gramer Önemli Mi?

İngilizce öğrenirken gramer öğrenmek çok önemlidir. Çünkü, bize yabancı olan İngilizce'de cümleler kurup konuşabilmek ya da cümleler halinde konuşulanları anlayabilmek için gramer bilgisine son derece ihtiyacımız vardır. Fakat, çoğu zaman yapıldığı gibi, İngilizce gramer öğrenirken grameri amaç haline getirip önemli bir sınava çalışır gibi gramer çalıştığımız zaman grameri çok iyi öğrensek de İngilizceyi tam anlamıyla öğrenememiş oluyoruz. Bu yüzden de, gramer öğrenirken her bir gramer yapısının günlük konuşma durumlarının hangisinde nasıl kullanılacağı ile ilgili İngilizce'nin pratik fonksiyonelliği çerçevesinde öğrenilmesi çok önemlidir. 

Yani, Present Perfect yapısını öğrenirken bunun sadece Have+Past Participle (Have+V3)'dan ibaret olmadığını, ayrıca, bir olayı ya da durumu anlatırken bunun belli bir zamanı belirttiğini de öğrenmeliyiz. Eğer bu gramer yapısını günlük konuşma bağlamlarındaki kullanılış özelliklerine göre öğrendiğimiz zaman İngilizce metinleri okurken rahatça anlayabiliriz, İngilizce olarak bir durumu anlatırken kolay bir şekilde anlatabiliriz. 

 

Dolayısıyla İngilizce öğrenirken grameri amaç haline getirmeden pratik İngilizce'de kullanılış şekline göre öğrenip uygulamak İngilizce öğrenmemizin hızlanması adına çok önemlidir.

bottom of page