top of page

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU,

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Bu sözleşme Dost Learn Online – Çevrimiçi İngilizce Eğitimleri/ Dostmuhammet AMANLYKOV ( Bunda sonra SATICI olarak anılacaktır.) ile SATICI  tarafından işletilmekte olan         www.dostlearnonline.com ( Bundan sonra SİTE olarak anılacaktır.) da yer alan sözleşmeyi okuyup  ürün/ hizmet satın almak için ödeme yapan kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır.) arasında sözleşmenin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Son Kullanıcı bu sözleşmeyi okuyup kabul ettikten sonra bu ürünü kullanabilir ve/ veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu sözleşmede yer alan haklara sahiptir.

 

A.KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI/ KULLANICININ, SATICIYA ait www.dostlearnonline.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme' de bahsi geçen nitelikleri taşıyan Ürün’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu,  cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmet sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

www.dostlearnonline.com sitesinde yer alan ön açıklamalar, gizlilik politikası ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura; işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

B. TARAFLAR

1. SATICI

ÜNVANI                    : Dost Learn Online – Çevrimiçi İngilizce Eğitimleri

ADI VE SOYADI      : Dostmuhammet Amanlykov

ADRESİ                     : Hürriyet Mah., Fatih Sk., No:2/8, Bahçelievler - İstanbul

TELEFON NO          : (+90) 553 428 00 93

E POSTA ADRESİ   : dost-learnonline@outlook.com

 

2.ALICI

ADI VE SOYADI : ( NİHAİ KULLANICI BİLGİLERİ)

T.C KİMLİK NO      :

ADRESİ                     :

TELEFON NO          :

E POSTA ADRESİ   :

 

 

C. TANIMLAR        

 

C.1. SİTE       :

Üyelerin, SATICI tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkan veren, SATICI’ya ait www.dostlearnonline.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ifade eder.

 

C.2. SATICI/HİZMET SAĞLAYICI:

Dost Learn Online – Çevrimiçi İngilizce Eğitimleri , bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu mal ve/veya hizmetlerin satımını (SATICI’ya ait internet sitesi aracılığıyla, mobil ortamlarda ve/veya telefon görüşmeleri vasıtasıyla vs.) yapan kişidir.

 

C.3. ALICI     :

İşbu sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’ya ait sitedeki hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla (SATICI’ya  ait internet sitesi, mobil ortamlar veya telefon vasıtasıyla) yasal mevzuata uygun olarak sunduğu mal ve/veya hizmetleri satın alan ve 18 yaşından büyük gerçek kişilerdir.

 

C.4. KULLANICI :

ALICI ya da ALICI’NIN BİLDİRDİĞİ , işbu sözleşme konusu çevirimiçi eğitim hizmetlerinden faydalanan, sözleşme konusu ürünleri kullanan kişidir. KULLANICININ, ergin olmaması halinde;  işbu sözleşmenin onaylanması ile KULLANICININ velisinin yahut vasisinin işbu sözleşmenin tarafı haline gelmesine icazet verdiği kabul edilir.

 

C.5. ONLİNE EĞİTİMLER            :

Satıcı tarafından kendisine ait internet sitesi ve internet sitesinde belirtilen online iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak  JUNİORS’ CHALLENGE ve MASTERS’ CHALLENGE isimli iki farklı şekilde ve  belirli süreli kullanıma sunulan ürünlerdir. Satıcının, bu ürünler/ hizmetlerin isimlerinde, içeriklerinde, bedellerinde ve kullanım koşullarında her türlü değişikliği yapma ve bu ürün/ hizmetleri satışını ve ifasını ortadan kaldırma hakları saklıdır.

 

C.6. ÖZEL DERSLER          :

Satıcı tarafından kendisine ait internet sitesi ve internet sitesinde belirtilen online iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak birebir özel ders olarak kullanıma sunulan ürünler/ hizmetlerdir. Satıcının, bu ürünler/ hizmetlerin isimlerinde, içeriklerinde, bedellerinde ve kullanım koşullarında her türlü değişikliği yapma ve bu ürün/ hizmetleri satışını ve ifasını ortadan kaldırma hakları saklıdır.

 

C.7. KAMPANYALAR         : ve internet sitesinde belirtilen online iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak, avantajlı eğitim paketlerinden oluşan ürünler/ hizmetlerdir. Satıcının, bu ürünler/ hizmetlerin isimlerinde, içeriklerinde, bedellerinde ve kullanım koşullarında her türlü değişikliği yapma ve bu ürün/ hizmetleri satışını ve ifasını ortadan kaldırma hakları saklıdır.

 

C.8. EĞİTİM SETLERİ       :

Satıcı tarafından üretilen , indirilebilir, kaydedilebilir dijital içeriklerden oluşan İNGİLİZCE KONUŞ -1 VE İNGİLİZCE KONUŞ-2 isimli ürünler/ hizmetlerdir. Satıcının, bu ürünler/ hizmetlerin isimlerinde, içeriklerinde, bedellerinde ve kullanım koşullarında her türlü değişikliği yapma ve bu ürün/ hizmetleri satışını ve ifasını ortadan kaldırma hakları saklıdır.

 

 

D. ALICI/ KULLANICI OLMA ŞARTLARI

 

D.1. ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. KULLANICI olmak için ergin olma şartı geçerli değildir, ancak ergin olmayan KULLANICILARIN veli/vasi yahut yasal temsilcilerinin işbu sözleşmenin tarafı oldukları  kabul edilir. Tüzel kişilik adına ücretli üyelik başvurusu yapanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. SATICI’nın ücretli üyelik bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış verilmesi durumunda, ücretli üyelik süreci tamamlanmamış olacak ve olası bir ihtilaf durumunda SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Ayrıca bir sebepten ücretli üyelik sözleşmesi fesih edilerek veya feshedilmeden, ücretli üyeliği durdurulmuş veya tamamen yasaklanmış kişilerin de takdiri SATICI’ya ait olmak üzere üye olmaları engellenebilir. Başvuru sahipleri, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

D.2. İşbu sözleşme uyarınca www.dostlearnonline.com’da sunulan ürün ve hizmetlerden almak isteyen alıcı / kullanıcılar, öncelikle geçerli bir eposta adresi ve şifre girerek üyelik oluşturduktan sonra ,kimlik bilgileri ve/veya firma bilgileri de dahil olmak üzere, SATICI tarafından talep edilen kendilerine ait tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde siteye girdikten sonra, ürün türüne göre belirlenen ödeme biçimini seçerek ürün/ hizmet bedelini ödemeyi kabul ederler. ALICI/ KULLANICI; yürürlükteki mevzuata, işbu sözleşmeye, sitede yer alan gizlilik sözleşmesi ve diğer tüm kurallara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

E. SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

 

E.1 . ALICI , SİTEDE yer alan üye olma şartlarını gerçekleştirdikten sonra satın alınmak istenen Ürün’ ün ödeme bilgileri aşamasında yer alan yönergeleri izleyerek kredi kartı ve ya Banka Kartı kullanmak sureti ile satın almayı gerçekleştirir. Bu ödeme yönetiminin seçilmesi halinde, Ürün Bedeli, yetkili elektronik ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir.

 

E.2. SATICI, ALICI’dan başka ödeme şekilleri ile ödeme yapmasını talep ederse veya ileride bu imkânı ALICI’ya sunarsa, ödeme SATICI’nın belirlediği diğer ödeme seçenekleri aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.

 

E.3. SATICI, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanır. ALICI ürün veya hizmeti almayı kabul etmesi ile birlikte aynı anda veya taksitle ödemeyi yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI tarafından belirlenen bedelleri KDV dâhil ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

 

E.4.Ödeme sırasında ALICI tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile ödemede çıkabilecek aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.

 

E.5. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ve ALICI tarafından SATICI’ya yapılan tüm ödemelerin gerçekleştirilmesi için SATICI’nın herhangi bir ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi ile çalışması halinde; SATICI ile ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi arasında imzalanan sözleşme hükümleri işbu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği SATICI yerine ödeme kuruluşunca ve/veya 3. kisi tarafından ifa edilecek işler sebebiyle doğrudan ilgili ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ALICI, SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

E.6. SATICI, ürün fiyatlarında indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.

 

E.7. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra ürünler/ hizmetler kullanıma açılır. SATICI tarafından, ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonraki 7 gün içerisinde ürün/hizmete ilişkin fatura , işbu sözleşme, gizlilik politikası ve satın alınan ürünlere ilişkin gerekli bilgilendirme notları ile birlikte SATICI’NIN “dost-learnonline@outlook.com” adresi üzerinden ALICININ/ KULLANICININ ödeme esnasında bildirdiği e posta adresine mail olarak gönderilir.

 

F. İADE / CAYMA HAKKI

 

F.1.  İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içerik olup 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

F.2. Satıcı tarafından sunulan ONLİNE EĞİTİMLER adlı ürünler bu hususun istisnası olup, alıcı, ödeme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde ve fakat kendisine sunulan hizmetin ilk seansını gerçekleştirmiş olsa dahi ikinci seansı hiçbir şekilde gerçekleştirmemiş olması kaydıyla  iptal ve ücret iadesine ilişkin talebini , satıcının “dost-learnonline@outlook.com” e posta adresine , ALICININ/ KULLANICININ ödeme esnasında bildirdiği e posta adresinden ve sitede yer alan iletişim sekmesinden satıcıya iletmekle mükelleftir.

 

F.3. Satıcı tarafından sunulan KAMPANYALAR adlı ürün/hizmetler bu hususun istisnası olup ödeme tarihinden ilk ders rezervasyonunun yapılacağı ana dek , ALICI/ KULLANICI cayma hakkına sahiptir. Ancak ilk ders rezervasyonunun yapıldığı zaman itibariyle ALICI/ KULLANICININ cayma hakkı sona erer. ALICI/ KULLANICI iptal ve ücret iadesine ilişkin talebini derhal SATICININ “dost-learnonline@outlook.com” e posta adresine , ALICININ/ KULLANICININ ödeme esnasında bildirdiği e posta adresinden ve sitede yer alan iletişim sekmesinden satıcıya iletmekle mükelleftir.

 

 

G. GENEL HÜKÜMLER

 

G.1 İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında; ALICI tarafından okunduğunun ve teyit edildiğinin; işbu Sözleşmenin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Sözleşme'nin bir nüshası ,ödeme işlemi gerçekleştirildikten sonraki 7 gün içerisinde ürün/hizmete ilişkin fatura , gizlilik politikası ve satın alınan ürünlere ilişkin gerekli bilgilendirme notları ile birlikte SATICI’NIN “dost-learnonline@outlook.com” adresi üzerinden ALICININ/ KULLANICININ ödeme esnasında bildirdiği e posta adresine mail olarak  gönderilir.

 

G.2. ALICI kendisine yahut KULLANICI’ ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’ nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün/ Hizmetin kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından ALICI’ya yahut KULLANICI’ ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI  ile paylaştığı kendisine yahut KULLANICI’ ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, KULLANICI’ ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu sebeple her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

 

G.3. Satın alınan ÜRÜN/HİZMETİN özelliğine göre, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşmeye uygun olarak ifa edilir.

 

G.4. ALICI, satın aldığı ürünün/ hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, SATICININ, ÜRÜNÜ/ HİZMETİ içeren dijital içeriği KULLANICI’ nın kullanımına açma yükümlülüğü sona erer.

 

G.5 ÜRÜNÜ/ HİZMETİ içeren dijital içerik KULLANICI kullanımına açıldıktan sonra, ALICI’ nın ödeme yaptığı kredi/ banka kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir. Bu durumda satılan ürün/ hizmetin  bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmez ise, SATICI  sözleşmeyi sona erdirme hakkına haizdir.

 

G.6. SATICININ öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ÜRÜNÜ/ HİZMETİ içeren dijital içerik süresinde kullanıma açılmaz ise, durum ALICI’ya bildirilir. ALICI, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek dijital içeriğin kullanıma açılmasının ertelenmesini , SATICI tarafından kendisine bilgilendirmenin yapıldığı tarih itibariyle 3 iş günü içerisinde SATICI’nın “dost-learnonline@outlook.com” e posta adresine , ALICININ/ KULLANICININ ödeme esnasında bildirdiği e posta adresinden ve sitede yer alan iletişim sekmesinden e posta ile SATICIDAN talep edebilir.

 

G.7. SATICI’ nın işbu sözleşme hükümlerinde güncelleme, değiştirme ve ekleme yapma hakkına haiz olması sebebiyle ALICI/ KULLANICI, sözleşmenin güncel hali hakkında bilgi sahibi olabilmek için SİTE’yi ziyaret etmekle mükelleftir.

 

H. ALICI/ KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

H.1.  ALICI/ KULLANICI, işbu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotoğrafları ve yazılı açıklamaların doğruluğu, niteliği, özellikleri, tüm vergiler dahil satış bedeli, satış ilan süresi, satılacak miktarı, stok sayısı, listeleme hususları, teslim yeri, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde ALICI/KULLANICI tarafından satış öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, ürün ve/veya hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

H.2. ALICI/ KULLANICI tarafından satın alan ürün ve / veya hizmetler ister bireysel ister kurumsal satın alınmış olsun SİTE üzerinde tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.

 

H.3. ALICI/KULLANICI  satın almış olduğu ürün/hizmetten kusursuz şekilde yararlanmak için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmak ve kullanmakla yükümlüdür. Bu anlamda ALICI/KULLANCI’dan kaynaklanan yazılımsal ya da donanımsal eksiklik veya arızalar sebebiyle SATICI sorumlu tutulamaz.

 

H.4. ALICI/KULLANICI’nın satın aldığı ürün/hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, SATICI’dan bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.

 

H.5. ALICI /KULLANICI, şifre ve Kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve Kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal SATICIYA haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

H.6. ALICI/KULLANICI , satın almış olduğu ürün/hizmetlerin kullanılması için gerekli planlamayı yapmakla ve süreli kullanıma tabii ürün/ hizmetlerin süresi içerisinde kullanılmasıyla mükellef olup, bu koşula uymaması sebebiyle SATICI’dan ücret iadesi ya da herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

H.7. ALICI /KULLANICI, sağlık sorunları ,doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI’nın makul kontrolü dışındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda SATICININ herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını SATICIDAN ücret iadesi ile  herhangi bir nam altında tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

H.9. ALICI /KULLANICI, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek SATICIDAN herhangi bir tazminat talebinde veya ücret iadesi dahil diğer herhangi bir talepte bulunamaz

.

H.10.ALICI/ KULLANICI, SATICININ sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla SATICI tarafından elde edilen  bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ALICI/ KULLANICI satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların  lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan SATICININ herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

I.SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

I.1.SATICI, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

I.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtımlardan, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI'dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

 

I.3. Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI’nın makul kontrolü dışındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’ dan ücret iadesi ile herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

I.4. SATICI, sunduğu içerikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişim sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.

 

I.5. SATICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3. kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz.

 

 I.6. ALICI/ KULLANICI tarafından SATICI’ya aksi yönde beyanda bulunulmadığı sürece, ALICI/ KULLANICI’ya e-posta, SMS vs. elektronik haberleşme araçlarıyla iletiler gönderilebilecektir. Sözleşmeye aykırılık hallerinde SATICI’nın her türlü zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıya alınmış sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ALICI/KULLANICI tazminat talebinde bulunamaz.

 

I.7. ALICI/ KULLANICI’nın, işbu sözleşmenin dayandığı yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI/ KULLANICI’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.

 

I.8. Sitenin SATICI tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması halinde, işbu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. SATICI’nın  işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye hakkı vardır. SATICI’nın bu faaliyetleri farklı bir sitede icra etmesi durumunda, ALICI işbu sözleşmenin I.7. maddesinin yeni sitede de uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

I.9. SATICI, yalnızca işbu Sözleşme konusu ürün/ hizmetleri ALICI/KULLANICI’ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/ KULLANICI’ya herhangi bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün/ hizmetlerin , ALICI/ KULLANICI’nın öznel beklentisine uygun olmamasından  ve bu sebeplerle  ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

 

İ.ÖZEL HÜKÜMLER

 

İ.1. ONLİNE EĞİTİMLER     isimli ürün/ hizmetlerin , ALICI/ KULLANICI tarafından satın alma işlemi esnasında belirtilen başlama tarihi itibariyle 52 haftalık süre zarfında tamamlanması gerekir.  ALICI/ KULLANICI, kendisi tarafından bu süre zarfında tamamlanmayan ve kullanılmayan ürün/hizmetlerin,  belirlenen süre sona erdikten sonra kullanmayı veya tamamlamayı, bu ürün/ hizmetler için ödenen ücretin iadesini veya herhangi bir nam altında SATICIDAN tazminat talep etmemeyi beyan ve taahhüt eder.

İ.2. ALICI/ KULLANICI, bu ürün/ hizmetleri satın alma işlemi esnasında ürünü/ hizmeti kullanmaya başlayacağı tarihi, SİTE’de yer alan başlama tarihine ilişkin takvimden seçer.

 

İ.3. ONLİNE EĞİTİMLER adıyla sunulan ürün/ hizmetler iade/ cayma yasağının istisnası olup ALICI/ KULLANICI, ödeme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde ve fakat kendisine sunulan hizmetin ilk seansını gerçekleştirmiş olsa dahi ikinci seansı hiçbir şekilde gerçekleştirmemiş olması kaydıyla  iptal ve ücret iadesine ilişkin talebini, SATICININ “dost-learnonline@outlook.com” e posta adresine, ürün/ hizmeti satın alırken belirtmiş olduğu  e posta adresinden ve sitede yer alan iletişim sekmesinden satıcıya iletmekle mükelleftir.

 

İ.4. ÖZEL DERSLER isimli ürün/ hizmeti satın alan ALICI/ KULLANICI, ödeme sonrasında SİTEde yer alan üyelik profilinden, rezervasyon takvimine ulaşarak almak istediği ders saatinden en az  10 saat öncesinde ders rezervasyonunu planlamakla mükelleftir. Herhangi bir sebeple rezervasyon yaptırılan ders saatinde değişiklik, iptal yahut erteleme yapmak isteyen ALICI/ KULLANICI , en geç rezervasyon yaptırdığı ders saatinden 5 saat önce yine SİTEde yer alan üyelik profilinden işlem yapmak zorundadır. Aksi halde ALICI/ KULLANICI’nın ders saatinde değişiklik, iptal yahut erteleme yapma hakkı sona ermekle birlikte, söz konusu ürün/ hizmetlerin ücretinin  iadesini yahut bundan dolayı herhangi bir nam altında SATICI’dan tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

 

İ.5. Koşullarına uygun iptal, değişiklik ve ya erteleme işlemi yapılması halinde satın alınan Özel Ders ürün/ hizmetinin karşılığı olan kredi ALICI’ya iade edilir.

 

İ.6. ALICI/ KULLANICI, satın almış olduğu EĞİTİM SETLERİ isimli ürünler/ hizmetleri ilgili mevzuat hükümlerine, işbu Sözleşmeye uygun olarak kullanacağını, yalnızca kullanmaya ilişkin Lisans Hakkı dışında kalan, hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunamaz.

 

İ.7. ALICI/ KULLANICI, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, ürün/ hizmet kapsamındaki hiçbir görseli, metni, anlatımı, sesi, grafiği, şablonu, tasarımı, tanıtıcı işareti, yazılım ve programı hiçbir surette çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını, bu konuda 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’da kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI/KULLANICI’nın  bu  hususa aykırı eylem ve işlemleri sebebiyle SATICI’nın tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

İ.8. KAMPANYALAR isimli ürün/ hizmetler, ALICI/KULLANICI’YA, SİTE’DE yer verilen koşullar kapsamında belirtilen geçerlilik süresince kullanım hakkı sağlamaktadırlar. Kullanım hakkı, ödeme tarihinden itibaren başlamaktadır. ALICI/ KULLANICI, ödeme sonrasında SİTEde yer alan üyelik profilinden, rezervasyon takvimine ulaşarak almak istediği ders saatinden en az  10 saat öncesinde ders rezervasyonunu planlamakla mükelleftir. Herhangi bir sebeple rezervasyon yaptırılan ders saatinde değişiklik, iptal yahut erteleme yapmak isteyen ALICI/ KULLANICI , en geç rezervasyon yaptırdığı ders saatinden 5 saat önce yine SİTEde yer alan üyelik profilinden işlem yapmak zorundadır. Aksi halde ALICI/ KULLANICI’nın ders saatinde değişiklik, iptal yahut erteleme yapma hakkı sona ermekle birlikte, söz konusu ürün/ hizmetlerin ücretinin  iadesini yahut bundan dolayı herhangi bir nam altında SATICI’dan tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Koşullarına uygun iptal, değişiklik ve ya erteleme işlemi yapılması halinde seansın karşılığı olan kredi ALICI/KULLANICI’ya iade edilir.

 

İ.9. İlk ders rezervasyonunun yapılacağı ana dek , ALICI/ KULLANICI cayma hakkına sahiptir. Ancak ilk ders rezervasyonunun yapıldığı zaman itibariyle cayma hakkını kullanamaz.

 

İ.10. Mücbir sebepler dışında kalan ve ALICI/ KULLANICI’dan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple , rezervasyonu yapılan seansın gerçekleştirilememesi durumunda SATICI tarafından , alıcı/kullanıcının kullanımına tahsis tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde kullanılabilecek bir kupon tanımlanır.

 

İ.11. KAMPANYALAR isimli ürün/ hizmeti satın alan ALICI/ KULLANICI, bir takvim günü içerisinde 1 saatten ve 1 haftada 3 saatten daha fazla ders rezervasyonu yaptırma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı/ Kullanıcı bu hususları da göz önünde bulundurarak ürün/ hizmetin kullanımını planlamakla mükellef olup, bu hususa aykırı planlama durumlarından SATICI’nın sorumlu olmadığını, bu sebeple SATICI’dan ücret iadesi ve herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İ.12.SATICI, Ürün/HİZMET ile sunulan her türlü dijital içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, makul sınırlar içinde kalmak üzere, gerekli olan içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri güncel eğitim programlarına uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

 

J. GİZLİLİK – KVKK KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME HÜKÜMLERİ

J.1. SATICI, ALICI/KULLANICI’ya ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikası içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3. kişilerle paylaşacaktır. İşbu madde ALICI / KULLANICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.

 

J.2. SATICI işbu kişisel bilgileri idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri SATICI tarafından kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

 

 

K. ALICI/ KULLANICININ SINAİ MÜLKİYET HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRI EYLEMLERİ VE YAPTIRIMLARI

 

K.1. ALICI/KULLANICI , SATICI’nın işbu sözleşme kapsamındaki lisanstan doğan fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesinden kaynaklanan zararlarını kusuru oranında tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

K.2. SATICININ,bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat hükümlerine ve/veya cezai hükümlere başvurma hakkı saklıdır.

 

K.3. ALICI/KULLANICI’ nın İşbu Sözleşme hükümlerine aykırı eylem ya da işlemi sebebiyle, SATICININ işbu Sözleşmeyi feshetme, ALICI/KULLANICI’ ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve ALICI/KULLANICI’ nın dijital içeriğe erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı vardır.

 

L. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE FESHİ

 

L.1. Sözleşme, ALICI / KULLANICI tarafından satın alma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren Ürün/ hizmet bakımından SİTEDE yer alan ve ürün/ hizmet detaylarında öngörülen tarihe kadar geçen süre boyunca geçerlidir.

 

L.2. SATICI, ALICI/KULLANICI'nın İşbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini İşbu Sözleşme’de belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde sözleşmeyi derhal  feshetme hakkına haizdir. Bu durumda ALICI/KULLANICI,  SATICI’dan herhangi bir bedel ve herhangi bir nam altından tazminat talep edemez.

 

M. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

M.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.

 

M.2. İşbu sözleşmeden doğan ve doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

N. YÜRÜRLÜK

 

Bu sözleşme Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından satın alma işlemi esnasında okunup, onaylanması anında kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

bottom of page